พระปฐมเจดีย์
พระราชวังสนามจันทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
อุทยานมังกรสวรรค์
ตลาดร้อยปีสามชุก
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
อุทยานแห่งชาติไทรโยค